برنامه راهبردی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
رونمایی از برنامه راهبردی-عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد ۲۶ تیر ۱۳۹۹
با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

رونمایی از برنامه راهبردی-عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد

برنامه راهبردی_عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته امداد رونمایی شد.