بزرگترین وقف های کشور - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور ۲۰ آبان ۱۳۹۸
در آیین افتتاح مرکز اجتماعی فرهنگی و قرآنی «افق»

موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور

موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور است که سهم بسزایی را در عرصه‌های مختلف علوم دینی و اشتغال جوانان ایفا خواهند کرد.