بزهای سانن و آلپاین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پرورش بزهای آلپاین و سانن سوییسی و فرانسوی به دست کارآفرین دامغانی ۲۰ آذر ۱۳۹۸
واحد پرورشی 150 راسی بزهای شیرده

پرورش بزهای آلپاین و سانن سوییسی و فرانسوی به دست کارآفرین دامغانی

علیرضا با دریافت تسهیلات کمیته امداد و سرمایه خود کارخود را با پرورش بزهای آلپاین و سانن فرانسوی شروع کرده و اکنون یک واحد پرورشی ۱۵۰ رأسی در اختیار دارد