بنیاد مستضعفان وام دانشجویی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بیش از ۳۴ میلیارد تومان وام دانشجویی قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند پرداخت شد ۲۶ آذر ۱۳۹۸
توسط بنیاد مستضعفان

بیش از ۳۴ میلیارد تومان وام دانشجویی قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند پرداخت شد

پرداخت بیش از ۳۴ میلیارد تومان وام دانشجویی قرض الحسنه و بدون کارمزد توسط این بنیاد به دانشجویان کشور و بخصوص دانشجویان محروم .