بهبهان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ضمانت نابجا مرد عائله‌مند بهبهانی را روانه زندان کرد ۲۰ آذر ۱۳۹۸
نیاز به کمک نیکوکاران

ضمانت نابجا مرد عائله‌مند بهبهانی را روانه زندان کرد

مرد کارگری که با وجود مشکلات معیشتی خود از آشنایی ضمانت کرده بود، بر حسب یک اعتماد نابجا روانه حبس شد،نیاز به کمک نیکوکاران دارد