بهمن دستاری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
آمادگی ۴۰۰۰ مرکز نیکوکاری برای کمک به نیازمندان در مرحله دوم پویش ایران همدل ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد خبر داد:

آمادگی ۴۰۰۰ مرکز نیکوکاری برای کمک به نیازمندان در مرحله دوم پویش ایران همدل

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد از آمادگی چهار هزار مرکز نیکوکاری برای کمک به نیازمندان در مرحله دوم پویش ایران همدل خبر داد