بوربور - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
افتتاح بنای جدید مرکز شبیر، مدرن ترین شیرخوارگاه خاورمیانه ۳۰ آذر ۱۳۹۸
محمد رضا کارگری در آئین افتتاح رسمی شیرخوارگاه شبیر

افتتاح بنای جدید مرکز شبیر، مدرن ترین شیرخوارگاه خاورمیانه

محمد رضا کارگری : توانسته‌ایم مدرن‌ترین شیرخوارگاه را بسازیم و امروز می‌توانیم بگوییم در خاورمیانه چنین شیرخوارگاهی نیست.