بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمیته امداد با کسب بالاترین امتیاز، به عنوان دستگاه برتر در امر اقامه نماز معرفی شد ۲۶ آذر ۱۳۹۸
در بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز انجام شد؛

کمیته امداد با کسب بالاترین امتیاز، به عنوان دستگاه برتر در امر اقامه نماز معرفی شد

در بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز، کمیته امداد به عنوان دستگاه برتر در امر نماز و شایسته تقدیر ویژه معرفی شد.