بیماران سخت درمان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک ۱.۳ میلیارد تومانی به بیماران سخت درمان همدان ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
مسئول امور مشارکت‌های مردمی مجمع خیرین سلامت خبرداد:

کمک ۱.۳ میلیارد تومانی به بیماران سخت درمان همدان

مساعدت ۱۳ میلیارد و ۲۹۷ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۶۷ ریالی به بیماران سخت درمان استان همدان