بیمه تامین اجتماعی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۱۲ هزار مددجوی کمیته امداد مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند ۲۸ تیر ۱۳۹۹
با پرداخت حق بیمه اجتماعی از سوی کمیته امداد؛

۱۲ هزار مددجوی کمیته امداد مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند

برنامه کمیته امداد افزایش خانواده های تحت پوشش بیمه اجتماعی به یک میلیون خانوار است