بینالمللی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
محک گواهینامه شایستگی سازمانی، انجمن‌ بین‌المللی مدیریت پروژه را دریافت کرد ۲۳ مهر ۱۳۹۸
برای اولین بار در جهان برای یک سازمان خیریه

محک گواهینامه شایستگی سازمانی، انجمن‌ بین‌المللی مدیریت پروژه را دریافت کرد

موسسه محک به عنوان اولین سازمان مردم‌ نهاد در جهان خود را به صورت داوطلبانه در مسیر ممیزی بین‌المللی دلتا از انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) قرار داد

باید در حوزه خیریه شبکه سازی بین المللی صورت گیرد ۱۷ مهر ۱۳۹۸
مشاور معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد

باید در حوزه خیریه شبکه سازی بین المللی صورت گیرد

علیرضا محمدی : وقت آن رسیده است تا بتوانیم با کمک موسسات بین‌المللی و سازمان‌های خیریه داخلی یک شبکه بین‌المللی در حوزه خیر و احسان ایجاد کنیم و زمینه برای خدمت بیشتر به محرومان را فراهم کنیم.