تبلت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
هدیه ۲۸ هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند کشور توسط بنیاد مستضعفان ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
معاون بنیاد مستضعفان خبر داد:

هدیه ۲۸ هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند کشور توسط بنیاد مستضعفان

معاون بنیاد مستضعفان از خرید ۱۴ هزار تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد ۳۱ تیر ۱۳۹۹
با همکاری کمیته امداد و وزارت ارتباطات؛

۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

با پیگیری رئیس کمیته امداد و مشارکت وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه، ۵۰ هزار تبلت به منظور برخورداری از آموزش و تحصیل مجازی، در اختیار دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت امداد قرار می گیرد.