تربیت فرزند - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تربیت فرزندان با حس “نیکوکاری و محبت” ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
اکسیر را به مس که بزنی طلا می شود!

تربیت فرزندان با حس “نیکوکاری و محبت”

تربیت فرزندان امر بسیار حساس و مهمی است.فرزندان ما و شما گیاه و یا خدای نکرده حیوان نیستند که فقط به نیازهای مادی و جسمی آنها توجه داشته باشیم.ایشان انسان هستند و باید با معیارها و فضایل انسانی تربیت شوند.