تسهیلات حمایتی کرونا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ثبت نام پیامکی تسهیلات کمک ودیعه مسکن + جزئیات شرایط استفاده از وام مسکن ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
با اعلام وزارت راه و شهرسازی؛

ثبت نام پیامکی تسهیلات کمک ودیعه مسکن + جزئیات شرایط استفاده از وام مسکن

واجدین شرایط از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نسبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند