تقدیر از کمیته امداد اصفهان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
از کمیته امداد اصفهان بخاطر ارتقای سوادآموزی این استان تقدیر به عمل آمد ۰۴ دی ۱۳۹۸
با حضور معاون آموزش سازمان نهضت سوادآموزی کشور و مدیرکل آموزش و پرورش استان

از کمیته امداد اصفهان بخاطر ارتقای سوادآموزی این استان تقدیر به عمل آمد

از تلاش‌های کمیته امداد استان اصفهان برای ارتقا عملکرد و بهبود سوادآموزی در در مراسمی با حضور معاون آموزش سازمان نهضت سوادآموزی کشور و مدیرکل آموزش و پرورش استان تقدیر شد.