تنش در پاریس - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری در فرانسه / تنش در پاریس ادامه دارد ۲۵ آذر ۱۳۹۸
دوازدهمین روز اعتصاب در فرانسه

اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری در فرانسه / تنش در پاریس ادامه دارد

با توجه به عدم توافق دولت و اتحادیه‌های کارگری، فرانسه برای دوازدهمین روز متوالی در اعتصاب سراسری به سر می‌برد.