توزیع لوازم ضروری زندگی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
توزیع بیش از ۱۰۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی میان مددجویان محروم بوشهر ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر

توزیع بیش از ۱۰۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی میان مددجویان محروم بوشهر

از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰۰۰ هزار قلم لوازم ضروری زندگی شامل بخاری گازی، منبع آب، آبگرمکن، یخچال و …میان مددجویان توزیع شده است.