توسعه مشاغل دانش‌بنیان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در توسعه مشاغل دانش‌بنیان برای مددجویان باید استفاده شود ۲۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس کمیته امداد تاکید کرد؛

از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در توسعه مشاغل دانش‌بنیان برای مددجویان باید استفاده شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی بر اهمیت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در توسعه مشاغل دانش‌بنیان برای مددجویان تاکید کرد