تیراندازی در عروسی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تیراندازی‌ در عروسی ، رسمی غلط که دامن مرد دزفولی را گرفت ۱۷ آذر ۱۳۹۸
سنت های خانمانسوزی که هر سال کام شیرین همه را تلخ میکنند

تیراندازی‌ در عروسی ، رسمی غلط که دامن مرد دزفولی را گرفت

تیراندازی‌ هایی که طبق یک سنت غیرحسنه در برخی جشن‌های عروسی انجام می‌شود این بار در شهر حمزه از توابع بخش سردشت دزفول یک نفر را کشت و یکی را رهسپار زندان کرد