ثبت درخواست - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
راه های ثبت و پیگیری درخواست ها و مطالبات مردمی از کمیته امداد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
از زبان مدیر ارتباطات مردمی کمیته امداد

راه های ثبت و پیگیری درخواست ها و مطالبات مردمی از کمیته امداد

تشریح روش های ثبت و پیگیری درخواست ها و مطالبات مردم از کمیته امداد ؛ ۹۰ درصد درخواست ‌های دریافت شده، به ارائه خدمت منجر شده است.