جبار کوچکی نژاد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مجلس شورای اسلامی حامی اجرای مرحله دوم پویش ایران همدل ۳۰ تیر ۱۳۹۹
ضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی حامی اجرای مرحله دوم پویش ایران همدل

کوچکی نژاد با اعلام حمایت نمایندگان مجلس از اجرای مرحله دوم پویش ایران همدل گفت: مرحله نخست این پویش، تاثیر بسیاری در کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا داشت.