جشنواره صنایع روستا دوست - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شروع جشنواره صنایع روستا دوست با هدف افزایش بهره وری و درآمد اشتغال روستایی ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد:

شروع جشنواره صنایع روستا دوست با هدف افزایش بهره وری و درآمد اشتغال روستایی

آغاز ثبت نام برای حضور در جشنواره «صنایع روستا دوست» با هدف ورود فناوری های نوآورانه و دانش بنیان به کسب و کار های روستایی و افزایش درآمد این مشاغل