جشن تکلیف ایتام و محسنین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جشن تکلیف برای۳۰۰ نفر از فرزندان ایتام و محسنین ۲۳ آذر ۱۳۹۸
با مشارکت موسسه خیریه حضرت رقیه(س) و مراکز نیکوکاری شهرستان کرمانشاه

جشن تکلیف برای۳۰۰ نفر از فرزندان ایتام و محسنین

برگزاری مراسم جشن تکلیف دختران مددجو کمیته امداد امام خمینی با مشارکت موسسه خیریه حضرت رقیه(س) و مراکز نیکوکاری شهرستان کرمانشاه