جعفر صباغیان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ارائه بسته های معیشتی و بهداشتی کمیته امداد به نیازمندان اقلیت های دینی ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
با حضور نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس

ارائه بسته های معیشتی و بهداشتی کمیته امداد به نیازمندان اقلیت های دینی

با حضور معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد و نماینده آشوریان و کلدانیان ، تعداد ۲۱۰۰ بسته بهداشتی و معیشتی به نیازمندان اقلیت های دینی ارائه شد.

فعالیت ۴۲۷ میز خدمت با همکاری ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار برای یاری حقوقی به مددجویان ۰۵ تیر ۱۳۹۹
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خبر داد:

فعالیت ۴۲۷ میز خدمت با همکاری ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار برای یاری حقوقی به مددجویان

همکاری بیش از ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد ؛ ۴۲۷ میز خدمت برای معاضدت حقوقی مددجویان در ادارات کمیته امداد سراسر کشور راه اندازی شده است.

۳۰ هزار خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد در نیمه نخست سال جاری ۱۰ آذر ۱۳۹۸
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خبر داد؛

۳۰ هزار خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد در نیمه نخست سال جاری

۳۳۷ میز خدمت حقوقی برای مددجویان در سراسر کشور راه‌اندازی شده است و ۱۵ هزار ۵۰۰ مددجو در شش ماهه اول سال ۹۸ از آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی برخوردار شدند.