جمشید قسوریان جهرمی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
همکاری میان کمیته امداد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
با هدف تامین لوازم و مایحتاج مددجویان تحت حمایت

همکاری میان کمیته امداد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

کمیته امداد امام خمینی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با هدف تامین لوازم و مایحتاج مددجویان تحت حمایت، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.