جواد اوجی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
صرفه جویی ۶۰ میلیون یورویی در صنعت حفاری نفت کشور با سکوهای حفاری بنیاد مستضعفان ۱۳ تیر ۱۳۹۹
فتاح در بازدید از سکو‌های حفاری شناور سحر ۱ و ۲ اعلام کرد:

صرفه جویی ۶۰ میلیون یورویی در صنعت حفاری نفت کشور با سکوهای حفاری بنیاد مستضعفان

رئیس بنیاد مستضعفان از صرفه جویی 60 میلیون یورویی در صنعت حفاری نفت کشور به دنبال استقرار سکوهای حفاری شناور سحر 1 و 2 در منطقه خلیج فارس خبر داد.