جیرفت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
واقف ۶۶۰ جلد کتاب در راستای بهبود فرهنگ توسعه کتابخوانی در جیرفت ۲۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس اوقاف شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه:

واقف ۶۶۰ جلد کتاب در راستای بهبود فرهنگ توسعه کتابخوانی در جیرفت

برای اولین بار در شهرستان جیرفت استان کرمان توسط مهرنساء غزنوی دلفاردی بانوی واقف ۶۶۰ جلد کتاب با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی در جیرفت وقف شد.