حبس بدهکار مهریه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مهریه حقی قانونی و شرعی ؛ بر تصور مهریه را کی داده، کی گرفته؟ خط بطلان بکشید ۲۴ آذر ۱۳۹۸
حجت الاسلام حسین عندلیب

مهریه حقی قانونی و شرعی ؛ بر تصور مهریه را کی داده، کی گرفته؟ خط بطلان بکشید

مهریه جزو دیونی است که در صورت فوت زوج، نخست باید مهریه زن از مایملک او پرداخت شود،مردان این جمله قدیمی که مهریه را کی داده کی گرفته را باید فراموش کنند.