حبیب‌الله بوربور - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک مجمع خیرین کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور

کمک مجمع خیرین کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا

بیش از ۸۰ میلیارد تومان از کمک‌های خیرین حقیقی و حقوقی عضو مجمع خیرین کشور در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با بیماری کرونا هزینه شده است.