حجت‌ الله عبدالملکی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
رونمایی از وب‌سایت « موکب اشتغال محرومان » ۲۴ مهر ۱۳۹۸
با حضور رئیس کمیته امداد

رونمایی از وب‌سایت « موکب اشتغال محرومان »

وب‌سایت «موکب اشتغال محرومان» با هدف استفاده از ظرفیت مردمی در تولید و حمایت از اشتغال به ویژه در مناطق محروم کشور رونمایی شد.