حدیث در مورد خیریه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
غذای جسم و غذای روح ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
به فکر سیری روحمان هم باشیم

غذای جسم و غذای روح

هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.

حدیث نیکوکاری:پاداش اطعام گرسنه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
پاداشی از جنس بهشت

حدیث نیکوکاری:پاداش اطعام گرسنه

هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.