حدیث کاشت درخت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
یک مورد از بهترین موارد نیکوکاری ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
کلیشه ها را بشکنید

یک مورد از بهترین موارد نیکوکاری

نیکوکاری از آن دست واژه هایی است که شاید به تعداد افراد روی کره ی زمین تعریف و مصداق داشته باشد و از قضا باید گفت که احتمال دارد همه ی انها درست باشند بدون اینکه به درستی موارد دیگر خدشه ای وارد باشد.