حزب جمهوری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شهید دکتر محمد علی فیاض بخش ؛ مردی بی همتا که همدم فقرا بود ۰۷ تیر ۱۳۹۹
۷ تیرماه ؛ سالروز شهادت مشاور وزیر و بنیانگذار سازمان بهزیستی

شهید دکتر محمد علی فیاض بخش ؛ مردی بی همتا که همدم فقرا بود

۷‌ تیر سال ۶۰، بیش از ۷۲ تن از شخصیت های برجسته کشور در انفجاری در دفتر حزب جمهوری به شهادت رسیدند که یکی از آنها شهید فیاض بخش مشاور وزیر و بنیانگذار سازمان بهزیستی کشور بود