حسنعلی اصغری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اختصاص ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح های مدرسه سازی مشارکتی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:

اختصاص ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح های مدرسه سازی مشارکتی

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: با سه برابر شدن کمک های دولتی امسال ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های مشارکتی مدرسه سازی از سوی دولت اختصاص می یابد.