حقوق مدیران کمیته امداد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اختصاص یک پنجم از حقوق این ماه رئیس و مدیران کمیته امداد برای اقشار آسیب دیده از کرونا ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
در راستای اجرای رزمایش ملی بخشش ایرانیان انجام شد؛

اختصاص یک پنجم از حقوق این ماه رئیس و مدیران کمیته امداد برای اقشار آسیب دیده از کرونا

رئیس و مدیران ارشد کمیته امداد با پیوستن به رزمایش ملی بخشش ایرانیان، ۲۰ درصد از حقوق فروردین‌ماه خود را برای کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا اختصاص دادند.