حمایت از بیماران مبتلا به سرطان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
موسسه خیریه بهنام دهش پور ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
معرفی موسسات خیریه

موسسه خیریه بهنام دهش پور

بهنام کسی است که توانست با بهترین واکنش نسبت به سخت ترین اتفاق زندگیش زندگی های زیادی را جانی دوباره بخشد و نیکی را در نهاد بسیاری از انسان ها جاری کند.

انجمن خیریه مهرانه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
معرفی موسسات خیریه

انجمن خیریه مهرانه

انجمن خیریه مهرانه تشکلی است غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که با اتکا به فضل خداوند و حمایت مردم نیکوکار بر آن است امکان بهبودی بیماران مبتلا به سرطان را بیش از پیش فراهم کند.