حمایت معلولان ذهنی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
معلولان ذهنی نیاز به حمایت هموطنان دارند ۰۸ دی ۱۳۹۸
مدیر موسسه کوشا در همایش بزرگ «فراموش نمی کنیم»:

معلولان ذهنی نیاز به حمایت هموطنان دارند

سلمانی با اشاره به وضعیت اسفبار ابن معلولان ذهنی گفت : درحال حاضر دو نفر از این معلولان به دلیل ناراحتی قلبی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند.