حوادث - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
رعایت نکردن ایمنی در یک کارگاه قالیشویی باعث مرگ کارگر و حبس کارفرما شد ۱۸ آبان ۱۳۹۸
یک داستان غم انگیز دیگر

رعایت نکردن ایمنی در یک کارگاه قالیشویی باعث مرگ کارگر و حبس کارفرما شد

عدم رعایت نظامات دولتی توسط مسئول قالیشویی و کم توجهی کارگر کارگاه باعث حبس یک جوان ۳۱ ساله و مرگ مرد عائله مندی منتهی شد .