حکم اعدام آرمان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
حکم اعدام آرمان ۲۰ روز به تعویق افتاد ۱۱ دی ۱۳۹۸
آرمان امروز اعداام نشد

حکم اعدام آرمان ۲۰ روز به تعویق افتاد

وی افزود با توجه به تناقضات موجود در پرونده از جمله اعترافات متفاوت آرمان و نقص هایی که از لحاظ قانونی در روند پرونده صورت گرفته درخواست تعویق حکم دادیم.