خانه ۴ میلیاردی‌ - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پرویز اذکایی ، پژوهشگر تاریخ و فلسفه، خانه ۴ میلیاردی‌اش را وقف کتابخانه عمومی کرد ۲۵ آذر ۱۳۹۸
بزرگ ترین وقف فرهنگی در همدان

پرویز اذکایی ، پژوهشگر تاریخ و فلسفه، خانه ۴ میلیاردی‌اش را وقف کتابخانه عمومی کرد

دکتر پرویز اذکایی پژوهشگر تاریخ و فلسفه و نویسنده مشهور همدانی خانه مسکونی خود، به ارزش 4 میلیارد تومان را به منظور ایجاد کتابخانه عمومی وقف کرد.