خبر خوش برای پژوهشگران - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
خبر خوش برای پژوهشگران / حمایت بنیاد مستضعفان از ایده‌های فناورانه برای محرومیت زدایی ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیر عامل موسسه دانشمند وابسته به بنیادمستضعفان خبر داد:

خبر خوش برای پژوهشگران / حمایت بنیاد مستضعفان از ایده‌های فناورانه برای محرومیت زدایی

شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های پژوهشی که بتوانند شبکه مسائل بنیاد و صنعت کشور را حل کنند؛ مورد حمایت بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرند.