خدمات حمایتی بنیاد مستضعفان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
هزینه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات حمایتی در قالب‌های مختلف + اینفوگرافیک ۱۱ آذر ۱۳۹۸
جزئیاتی از ۵۰۰ میلیارد تومان خدمات حمایتی بنیاد مستضعفان در سال ۹۷

هزینه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات حمایتی در قالب‌های مختلف + اینفوگرافیک

بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات حمایتی در قالب‌های مختلف هزینه شده که بیشترین سهم را با ۱۲۶ میلیارد «خرید تجهیزات و ساخت مراکز درمانی» داشت.