خدمات کمیته امداد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ارائه  خدمات کمیته امداد به دو هزار مددجوی سالمند در قزوین ۲۴ آذر ۱۳۹۸
طی شش ماهه نخست سال جاری؛

ارائه خدمات کمیته امداد به دو هزار مددجوی سالمند در قزوین

طی شش ماهه نخست سال جاری دو هزار و هفت مددجوی سالمند تحت حمایت از خدمات کمیته امداد استان قزوین بهره مند شدند.