خدمات vas - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل ۲۹ تیر ۱۳۹۹

اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل

مشترکان ایرانسل برای راه اندازی مجدد صدقه پیامکی باید حساب «اعتبار خدمات مبتنی بر محتوا» را برای سیمکارت خود فعال کنند.