خویی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مراجع در مورد مهریه های سنگین چه نظراتی دارند ؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۸
شرع یا عرف ؟

مراجع در مورد مهریه های سنگین چه نظراتی دارند ؟

مهریه اگرچه یک موضوع تاسیسی در نهاد اسلام نیست اما این روزها بسیاری بر حسب الزام تعیین آن در شرع، با تعیین مهریه های سنگین و مغایر با سنت نبوی، در صدد سوء استفاده از این فرهنگ حسنه برآمده‌اند.