خیرین دانشگاهی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
سامانه خیرین دانشگاهی در راستای شفافیت هزینه کرد خیرین افتتاح شد ۰۲ تیر ۱۳۹۹
با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

سامانه خیرین دانشگاهی در راستای شفافیت هزینه کرد خیرین افتتاح شد

در راستای شفافیت هزینه کرد خیرین سامانه خیرین دانشگاهی با حضور وزیر علوم ، خیرین دانشگاه ساز و برخی از معاونان و نمایندگان دانشگاه ها افتتاح شد