داستان کوتاه آموزنده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مرد بقال و زن نیازمند ؛ حکایتی آموزنده درباره کمک به نیازمندان و پاداش کمک ۰۲ دی ۱۳۹۸
داستان نیکوکاری

مرد بقال و زن نیازمند ؛ حکایتی آموزنده درباره کمک به نیازمندان و پاداش کمک

در این لحظه زنی وارد مغازه شد که بقال او را می شناخت ، و او نیز در همان منطقه سکونت داشت .