دانشمندان برتر جهان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک های خیرین در دانشگاه کاشان برای پیشبرد علم و پیشرفت کشور ۲۸ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه کاشان:

کمک های خیرین در دانشگاه کاشان برای پیشبرد علم و پیشرفت کشور

رئیس دانشگاه کاشان از کمک خیرین در انجام طرح های «ارز صفر بودجه صفر»، تاسیس کرسی وقفی بین المللی، کمک 200 میلیارد ریالی خیرین و ... خبر داد.