دانش آموزان استثنایی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دانش آموزان استثنایی کل کشور نیاز به ساخت ٢٠٠ مدرسه دارند ۲۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی مطرح کرد

دانش آموزان استثنایی کل کشور نیاز به ساخت ٢٠٠ مدرسه دارند

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی:اگر نیاز کشور که ۲۰۰ مدرسه است احداث شوند، مشکلی در فضای آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه نداریم.