دانش آموزان تحت پوشش - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در قزوین افتتاح شد ۳۰ تیر ۱۳۹۹
با هدف کمک به دانشجویان نیازمند

نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در قزوین افتتاح شد

با حضور معاون امور فرهنگی کمیته امداد، نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با هدف کمک به دانشجویان نیازمند افتتاح شد.

سرمایه گذاری برای آینده سازان ایران اسلامی است با حمایت از ۳۷۵ هزار دانش آموز ۲۲ تیر ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد:

سرمایه گذاری برای آینده سازان ایران اسلامی است با حمایت از ۳۷۵ هزار دانش آموز

وجود ۳۷۵ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد یک ظرفیت بزرگ برای انجام اقدامات فرهنگی و حمایت از آن ها سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده سازان کشور است